Zarządzanie sobą w czasie nie powinno być dużym wysiłkiem. A jednak wiele osób uważa, że zarządzanie sobą w czasie jest ciężarem – czymś trudnym do wyegzekwowania od samej siebie. Zarządzanie sobą w czasie nie powinno kosztować Cię więcej wysiłku niż Ci go oszczędza. W końcu chodzi o to, by w…